Director general, Anatolie GHILAȘ

                  Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii

                  Moldova este organul administraţiei publice centrale,

                  care realizează politica statului în domeniul relatiilor

                  funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii

                  şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Sediul

MD-2004, Republica Moldova, Chişinău, Strada Serghei Lazo, 48, etajul 3

Orele de lucru: 8.00-17.00

Telefon: +37322881255

 

Linia instituţională pentru informare:
+37322881255
Parmacli Alina

Orarul de recepţionare a apelurilor
de la 8.00-17.00 zilnic, în afara
de sâmbătă și duminică şi zilelor de sărbători

Fax: 0373226373
E-mail: info@arfc.gov.md
Web: www.arfc.gov.md

Pagina principală

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Deoarece cadastrul serveşte ca bază pentru crearea Infrastructurii Nationale de Date Spaţiale, actualmente Agenţia este preocupată de elaborarea Sistemului Informaţional Geografic Naţional.

Conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 383 din 12.05.2010 se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în număr de 42 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.